top of page
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Joarc Architects Oy
Itälahdenkatu 25
00210 Helsinki, 5. kerros

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kati Ståhlberg

+358 40 0729 333
kati@joarc.fi

3. Rekisterin nimi
Joarc Architects Oy:n asiakasrekisteri

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen, palveluiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitoon sekä asiakkaan tiedotukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi (Etu- ja sukunimi)
Yritys
Y-tunnus
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Osoitetiedot (Laskutus- ja toimitusosoite)
Verkkosivuston käytöstä kerättävä tieto

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään kun hän on yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai asioi henkilökohtaisesti Joarc Architects Oy:n toimistolla. Sopimuksen teon yhteydessä. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Lisäksi asiakkaaseen liittyvää tietoa kerätään automaattisesti asiakkaan käydessä verkkosivuillamme (mm. Google Analytics).

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille, ellei se ole asiakkaan kanssa sovitun palvelun kannalta tarpeellista. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä puitteissa.

 

9. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. Rekisterin suojaus
Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Järjestelmä on lisäksi suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä ratkaisuilla. Rekisteriin pääsee käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen.

 

12. Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena sähköpostiin info@joarc.fi

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamiseen ja tietojen poistamiseen. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena sähköpostiin info@joarc.fi

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainonnassa. Kiellot voi lähettää kirjallisesti sähköpostiin info@joarc.fi tai puhelimitse +358 50 3435 274

bottom of page